ASIANTUNTIJAN ARVIO

"Julkinen vai yksityinen?"

Asiantuntijan tekemä nykytilanteen arvio ja jatkosuositukset

Mitä palveluja saa julkiselta ja mitä yksityiseltä puolelta?

Senioreille on tarjolla sekä julkisia että yksityisiä palveluja. Nämä voivat täydentää toisiaan, sillä tilanteet ovat yksilöllisiä. Mikäli ottaa yhteyttä yksityiseen toimijaan, voi rinnalla aivan hyvin käyttää myös julkisia palveluja.

Nexus-senioripalvelut auttaa julkisen ja yksityisen puolen joskus sekavassakin palveluviidakossa luovimisessa. Helsingin kaupungilla on myös Seniori-info, josta saa ohjausta palvelujen hakemiseen, p. 09 310 44556.

Kotihoidon palvelutarpeen arvioi Helsingin kaupungin kotihoidon ohjaaja.Helsingin kaupungin tarjoamasta kotihoidosta saa apua päivittäisiin toimintoihin kuten pukeutumiseen ja peseytymiseen. Lääkkeiden ottamisen valvontakin onnistuu.

Vähävaraisemmat voivat saada siivouspalveluja. Seniori voi olla oikeutettu myös viikoittaiseen saunapalveluun.

Helsingin kaupungin kautta voi saada kotiinsa Menumatin, josta saa lämmitettävää lounasruokaa. Samoin kaupasta voi saada kotiinsa ruokakassin. Seniorilla on mahdollisuus kuljetuspalveluihin Helsingin kaupungin kautta. Lisäksi Helsingin kaupungin apuvälineyksiköstä saa pitkäaikaiseen lainaan monenlaisia apuvälineitä kainalosauvoista pyörätuoleihin.

Mikäli seniori tarvitsee apua päivittäisiin toimiin, kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen kotihoidon ohjaajaan. Hän tulee kotikäynnille ja tekee palvelutarpeen arvioinnin. Mikäli arvioinnin tulos olisi se, ettei palveluja vielä tarvita, voi palveluja silti tilata yksityiseltä palveluntuottajalta omalla kustannuksellaan, jos palveluja kokee silti kaipaavansa.

Helsingin kaupungin kotihoitokaan ei ole ilmaista, vaan siitä maksetaan asiakasmaksu. Asiakasmaksu määräytyy tulojen, perheen koon ja kotihoidon työtuntien mukaan.

Lisätietoa Helsingin kaupungin järjestämästä kotihoidosta:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveys...

Lisätietoa asiakasmaksuista:

https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/kotihoito/koti...

Etelä-Helsingin kotihoidon yhteystiedot:

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkositta...

Vastaavia päivittäisiä toimintoja tukevia palveluja voi tilata myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Silloinkin Helsingin kaupungin oman alueen kotihoidon ohjaaja tulee kotiin. Kotona tehdään samalla tavalla palvelutarpeen arviointi. Kun arvio on, että palveluja tarvitaan, tarjotaan palveluseteliä. Asiakas maksaa tällöin omavastuuosuuden yksityisen palveluntuottajan palvelusta. Muutoin yksityisen palveluntuottajan palvelu on vastaavan kaltaista kuin kaupungin tuottama kotihoito. Vain palvelun tuottava taho ja maksun suuruus mahdollisesti muuttuvat.

Lisätietoa palvelusetelistä ja yksityisistä palveluntuottajista:

https://www.hel.fi/sote/palveluseteli-fi/palveluse...

Laskuri kotihoidon asiakasmaksuun, siivouspalveluseteliin ja palvelusetelin omavastuuseen:

https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/kotihoito/lask...

Saattamis- ja asiointiapua voi tiedustella muun muassa vapaaehtoisjärjestöiltä ja seurakunnilta, poikkeustilanteissa myös kotihoidolta. Yksityisiltä palveluntuottajilta voi ostaa monenlaisia, myös tilanteiden mukaan joustavia palveluja kotiin. Lista yksityisistä palveluntuottajista:

https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/kotihoito/yksi...

Taloudellista tukea elämiseen voi saada Kelasta. Tällaisia ovat esimerkiksi eläkkeensaajan hoitotuki:

https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki

sekä eläkkeensaajan asumistuki:

https://www.kela.fi/elakkeensaajan-asumistuki

Mikäli omainen hoitaa läheistään kotona, hän voi olla oikeutettu omaishoidon tukeen:

https://www.hel.fi/seniorit/fi/apua/omaishoito/

Voit myös ottaa meihin yhteyttä ja kysyä lisää eri mahdollisuuksista. Tavoitteena on löytää mahdollisimman hyvä ratkaisu, joka ei välttämättä edes maksa mansikoita.

Tilaa asiantuntijan tekemä nykytilan arvio ja jatkosuositukset (150 euroa)

Tunnin kotikäynti, jossa omainen on mukana. Käydään läpi seniorin ja omaisen näkemys seniorin selviytymisestä kotona. Hyödynnetään olemassa olevat asiakirjat. Arvioinnista saa kirjallisen koosteen, joka sisältää kolme asiaa:

  1. arvion nykytilanteesta
  2. palvelut, joihin seniori on oikeutettu
  3. ehdotus muista palveluista, jotka tukevat seniorin kotona asumista

Koosteessa on myös lisätieto siitä, mistä ja miten kutakin palvelua haetaan. Palveluita, joihin seniori voi olla oikeutettu ovat esimerkiksi kotihoidon palveluseteli ja eläkkeensaajan hoitotuki. Muita palveluja voivat olla esimerkiksi ruokailuun liittyvät palvelut tai teknologiset ratkaisut.

Kotikäynnin hinta on 150 euroa. Nykytilan arvion tilaaminen ei sido jatkosuosituksien toteuttamiseen tai muihinkaan palveluihin.

Pyydä lisätietoja palvelusta sähköpostitse tuula.korhonen@nexussenioripalvelut.fi tai soittamalla 040 822 4020.

Tilaa tai kysy lisätietoja soittamalla 09 4155 1955.