KOTIKÄYNNIT

Mikä on kotikäynti

Mikä on kotikäynti? Mitä kotikäynnillä tapahtuu? Miksi tuollainen kotikäynti tehdään? Mihin kotikäynti sitoo?

Vierailun nimi kuvastaa hyvin sitä, että käynti kohdistuu kotiin. Eli joku tulee kotiin kotikäynnillä. Tässä tekstissä joku on Nexus-senioripalvelujen työntekijä. Ensimmäinen kotikäynti on erilainen kuin toistuvat kotikäynnit.

Tässä tarkemmin ensin ensimmäisestä kotikäynnistä. Kotikäynnin ajankohdasta sovitaan aina sen kanssa, jonka kotiin mennään. Kukaan ei tule kotikäynnille vain soittamalla ovikelloa. Eli kotikäynti on oikeastaan sovittu vierailu.

Kun seniorin luokse mennään ensimmäiselle kotikäynnille, olisi hyvä, että joku läheisistä olisi myös paikalla. Tuollainen ennestään tuntemattoman tuleminen kotiin voi jännittääkin ja läheinen voi olla seniorin tukena kotikäynnin aikana. Läheinen voi olla sukulainen, kuten puoliso tai tytär. Läheinen voi olla myös ystävätär tai naapuri, sellainen ihminen, joka tuntee asukkaan ja hänen selviytymisensä kotona. Erityisesti silloin läheinen on tarpeen kotikäynnillä, jos läheisen ja seniorin näkemykset kotona selviämisestä eroavat toisistaan. Hyvin tavallinen tilanne on sellainen, että seniorin mielestä hän selviää oikein hyvin kotona. Läheinen taas näkee, että seniorin selviytyminen on muuttunut. Puhuttaessa senioreista muuttuminen tarkoittaa monesti huononemista. Läheinen saattaa huomata, että seniori ei pukeudu enää yhtä siististi kuin ennen, hänen kuulonsa on saattanut alentua tai seniorin kiinnostus lähteä yksin ulos on voinut vähentyä. Kaikki mainitut asiat ovat hyvin tärkeitä huomioita seniorin elämästä ja aktiivisuudesta.

Kotikäynnin tarkoitus piilekin tässä: keskustellaan seniorin selviämisestä, esiintyneistä haasteista ja toivotuista ratkaisuista. Yhdessä seniorin, läheisen ja Nexus-senioripalvelun työntekijän kanssa mietitään mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että seniori ei selviä niin hyvin kotona kuin aiemmin ja avun tarve on lisääntynyt. Yhtä tärkeää kuin on miettiä yhdessä haasteita, on miettiä tulevaisuutta: mitä halutaan. Mihin seniori vielä haluaa osallistua, mitkä asiat hän haluaa toimivan. Ikääntyminen ei ole syy tyytyä huonoon elämään. Rajoituksista huolimatta seniori voi jatkaa omannäköisen elämän elämistä. Nexus-senioripalvelujen työntekijöillä on paljon koulutusta ja kokemusta löytää ratkaisuja haasteisiin. Ratkaisu voi olla vaikkapa sovittu viikoittainen käynti kotiasioiden hoitamiseksi, paikantamislaite eksymisten vähentämiseen, lähellä kokoontuva lukupiiri ihmisten näkemiseen tai kotiin tuodut lounaat ruokahalun palauttamiseen.

Näistä mietitään juuri siellä kodissa asuvalle seniorille mieluisa ratkaisu. Yhdessä sovitaan minä päivinä, monelta ja miten pitkään jatkossa tavataan. Näistä asioista tehdään sopimus. Sovitusta ajankohdasta aletaan toteuttaa suunnitelmaa. Läheisille kerrotaan kuulumisia sovitulla tavalla tai läheinen voi olla mukana kotikäynneillä aivan kuten sovitaan. Eli, kun on tultu tutuiksi, kotikäynti on kuten sovittu vierailu. Näistä on kyse toistuvissa kotikäynneissä. Monella seniorilla on seinällä kalenteri, johon merkitään viikon päivien tapahtumat. Tutun ihmisen kotikäynti on hyvin odotettu ja mieluinen tapahtuma. Jatkuva yhteydenpito myös läheisiin takaa sen, että kotikäynneillä ei tehdä tarpeettomia asioita. Suunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan seniorin tilanteen ja tarpeiden muuttuessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kotikäynti voi tuntua seniorista vaikealta, kun tavataan tuntematon ihminen ensimmäisen kerran. Kun tullaan tutuiksi, kotikäyntipäivä on viikon odotetuin päivä. Yhden seniorin sanoin: ”Kyllä minä odotan hänen tuloaan, hänestä on tullut niin tuttu. Me keskustellaan kaikista maailman asioista ja saan avun kaikkeen mihin tarvitsen. Hyvä mieli käynnistä jatkuu iltaan asti.”

Kysy lisää: 09 4155 1955

Kotikäynti ja turvallisuus

Moni seniori voi miettiä, että ei halua apua kotiin, etteivät vaan muut saa tietää hänen asioistaan. Tiedäthän, että avustajilla ei ole lupaa puhua mitään seniorin asiaa kodin ulkopuolella. Eli Nexus-senioripalvelujen työntekijän kautta kukaan naapurisi ei saa tietoa sinun voinnistasi tai kodistasi!

Myös Nexus-senioripalvelujen työntekijöillä on salassapitovelvollisuus senioreiden asioista. Jo se, kuka on asiakkaana on salassapidon alainen tieto. Ja salassapidon alaisia ovat tietenkin kaikki yksityiset tiedot, kuten asuminen, osoite, terveydentila, kodin siisteys. Nexus-senioripalvelujen asiakastiedot säilytetään asiakastietojärjestelmässä, jonka nimi on Nursebuddy. Jos asiakas haluaa antaa avaimet yrityksen henkilöstölle, avaimet säilytetään lukollisessa kaapissa.

Nexus-senioripalvelujen henkilöstöllä on matkapuhelin työpuhelimena. Työntekijät näkevät työtehtävänsä ja voivat kirjata kotikäynnit matkapuhelimella. Matkapuhelimet on suojattu turvakoodilla. Työntekijöillä on yrityksen sähköpostiosoite. Työntekijöillä on myös hälytin tilanteisiin, joissa kotiin tarvitaan nopeasti apua. Nexus-senioripalvelujen työntekijät on vakuutettu ja heille on järjestetty työterveyshuolto. Yritys on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungin hallinnon hyväksymä sosiaalipalvelujen tuottaja. Nexus-senioripalveluilla on omavalvontasuunnitelma. Lounaiden kotiin tuominen on Elintarvikeviraston hyväksymää ja valvomaa toimintaa.

 
 

Kotikäynti ja hygienia

Nexus-senioripalvelut noudattaa THL:n suosituksia hyvästä hygieniasta. Kädet pestään aina asuntoon sisään tullessa ja asunnosta poistuttaessa. Käsien pesun jälkeen kädet desinfioidaan käsien desifiointiaineella. Tarvittaessa käytetään kertakäyttöisiä suojahansikkaita. Suusuojana käytetään kirurgista kasvomaskia. Maski puetaan päälle puhtain käsin ennen seniorin asuntoon tuloa ja poistetaan asunnosta poistumisen jälkeen. Maskit ovat kertakäyttöisiä ja ne heitetään sekajätteeseen riisumisen jälkeen.

Turvavälit huomioidaan siten, kun se kotikäynnillä ja työtehtävät huomioiden on mahdollista. Senioreiden kotona erityinen huomio kiinnitetään myös pöytäpintojen ja ovenkahvojen puhtauteen. Nexus-senioripalvelujen työntekijät välttävät julkisissa kulkuvälineissä liikkumista. Mikäli julkisiin kulkuvälineisiin on mentävä, niissä käytetään kirurgista kasvomaskia. Työntekijät noudattavat hyviä hygieniakäytäntöjä myös vapaa-ajallaan.

Kysy lisää: 09 4155 1955